En tidslinje över PSD2

För att ge en något tydligare bild av processen kring betaltjänstedirektivet PSD2, har vi skapat en tidslinje för de dokument och deadlines som presenterats av European Banking Authority (EBA) avseende tolkningen av PSD2-direktivet.

Förutom de dokument och deadlines som lämnades av EBA inkluderar vi även några av de större händelserna kring NextGenPSD2 från the Berlin Group.

The 'Berlin Group' is a pan-European payments interoperability standards and harmonisation initiative with the primary objective of defining open and common scheme- and processor-independent standards in the interbanking domain between Creditor Bank (Acquirer) and Debtor Bank (Issuer), complementing the work carried out by e.g. the European Payments Council. As such, the Berlin Group has been established as a pure technical standardisation body, focusing on detailed technical and organisational requirements to achieve this primary objective.

 

Här kan du ladda hem den klickbara versionen med länkar till alla källor och dokument

PSD2 Timeline Infographic

 

Lär känna PSD2 och reagera effektivt på PSD2:s hot och möjligheter. Besluta huruvida du ska bli ett bankverktyg eller fortsätta att spela en central roll i hjärtat av bankkunders dagliga liv.

Läs om möjligheterna med Open Banking och PSD2