Ladda ner NextGenPSD2 API Swaggern från Entiros

Entiros presenterar en Swagger-draft av Berlingruppens NextGenPSD2 API, byggd utifrån dokumentationen som släpptes den andra oktober. Ladda hem och testa den här.

Download the NextGenPSD2 API Swagger

 

Vi följer noga utvecklingen av PSD2-direktivet i Europa och är idag glada över att kunna delta på Berlingruppens konferens NextGenPSD2 Conference i Berlin.

Berlingruppens initiativ för en harmoniserad PSD2 Standard är en väldigt intressant satsning. En standardisering kommer lösa en mängd integrationsbekymmer som annars skulle uppstå om alla banker i Europa tar fram egentolkade PSD2 API:er.

Den andra oktober började Berlingruppens marknadskonsultation, då släpptes den första dokumentationen kring deras satsning på ett harmoniserat europeiskt PSD2 API. Idag kan vi presentera att Entiros släpper en Swagger-draft utifrån den dokumentationen. Ladda hem och börja testa här.

 

nextgenpsd2-conference-2017-berlin-1920.jpg