Radars konferens om Digital Innovation och Integration närmar sig

27:e april 2017 är det dags för Radar Integrate to Innovate – Nordens ledande mötesplats inom integration.

Integration är en allt viktigare del av innovationsprocessen. De flesta innovationer är kombinationer av redan kända teknologier som genom nya tillämpningsområden, nya affärsmodeller eller just genom kombinationen, ger upphov till något unikt och skapar nya värden.

Radar i2i.jpg
REGISTRERA DIG HÄR

Därför blir integration ett allt viktigare tema för IT avdelningen. Det ställs krav på att snabbt kunna integrera nya lösningar, externa leverantörer av IT, nya partners och eller kunder i befintliga system. Också internt ökar behovet av samarbete. IT’s ökade betydelse for de produkter och tjänster vi levererar innebär att behovet av samarbete mellan IT avdelningen och affärsenheterna förstärks. I en situation där dessutom allt mer av marknadsföringen blir digital och information om kunder och prospects från externa och interna källor behöver integreras blir också samspelet med marknadsavdelningen avgörande för företagets framgång.

Integration genomsyrar inte bara IT utan hela företaget och lika väl som att integration kan etablera IT som en möjliggörare av Innovation kan bristande integrationsförmåga bli en hämsko för att snabbt möta kundernas krav på nya produkter och tjänster. Därför har konferensen ”IT för ökad konkurrenskraft” som huvudbudskap.

Fokus på tre separata delområden:

Molnet och IoT

Fler och fler lösningar ligger i molnet. Behovet av att skapa robusta kopplingar mot applikationer som körs ”inhouse” eller hos en outsourcingleverantör blir allt mer accentuerat. IoT ger ständigt upphov till nya affärsmöjligheter och affärsmodeller. Säker integration av dessa är en förutsättning för digital transformation.

Mobilitet

Mobilen som gränssnitt för affärsapplikationer är i snabb tillväxt. För att tillgodose medarbetarnas, kundernas och samarbetspartners önskemål krävs en tydlig integrationsarkitektur som säkerställer att applikationerna fungerar optimalt i mobila gränssnitt.

Säkerhet

Säkerhet är inte en extra kostnad för digital transformation utan en grundläggande möjliggörare. I detta spår kommer vi belysa hur kunder kunnat ta nya affärsmodeller i bruk med bibehållen säkerhet.

Dessutom kommer Alexandra Larsson, major vid Försvarsmakten, berätta hur man arbetat med konceptutveckling kring digitalisering och innovation av stabsarbetet i de högre ledningsnivåerna. Du kommer också få ta del av en helt färsk undersökning samt Radars analys av området!

Konferensen går den 27:e April (13.00 – 17.00) på  konferensanläggningen Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61 A  i Stockholm. 

REGISTRERA DIG HÄR

Genom vårt samarbete med Radar har vi fått möjlighet att dela ut ett begränsat antal fribiljetter. Är du intresserad kontakta jonas.ts@entiros.se.