Undviker du integrationsfällorna?

Undviker du integrationsfällorna?

Att optimera ditt digitala arbetsflöde har blivit en konkurrensfaktor i denna värld av processoptimering och smartare intäktsmodeller.

Det har skett ett paradigmskifte från platta processkartor till tydligt automatiserade processer. Sedan införandet av ISO: 9001 har företag spenderat timmar och åter timmar, där man har räknat ut "vilka processer vi använder och hur de faktiskt fungerar". Frågan företag nu frågar är "hur kan vi automatisera dessa processer?". Det enkla svaret är, genom IT-utveckling och smarta systemintegrationer.

 process mapI detta arbete producerar vi miljoner och  åter miljoner rader kod, som mer eller mindre skapas i olika varianter. Det betyder att vi inte alltid vet vem som är ansvarig för vad, eller ännu värre, vi vet inte om koden fortfarande fungerar som planerat. Detta är en ohållbar produktion.

 

Lösningen på detta är standardisering!

Om du leder ett företag spenderar du förmodligen mängder av tid och pengar på automatisering. Vore det inte skönt att kunna förlita sig på resultatet och se att man inte överskrider budget? Om du är tekniker, att du kan vara säker på att din produkt kommer att uppfylla kraven och vara framtidssäker?

Entiros Integrations har lanserat en tydlig och lättförståelig kvalitetsstandard för systemintegration där alla integrationer görs på ett spårbart, dokumenterat och skalbart sätt.

Vi vill utmana och utveckla integrationsvärlden och denna standard är verkligen ett stort steg mot det målet.

Standarden heter Certified Integrator och kommer att ge vägledning till dig som företagsledare och ge ett stöd i kvalitetsarbetet. Den kommer också att för dig som tekniker, säkerställa högre kvalitet på ditt arbete och i längden ge dig mer uppdrag.


Läs mer om standarden på  www.certifiedintegrator.com