Idag fokuserar vi på integration, som alla andra dagar.

Idag befinner vi oss på Radar i2i 2017. Integrate to innovate, en paroll vi skriver under på varje dag i veckan. Fokuset ligger helt på integration, precis som det alltid gör för oss på Entiros.

radar-i2i-entiros.jpeg

Dagens teman är mobilitet, säkerhet, molnet och IoT (Internet of Things). Alla tre högst relevanta och viktiga teman för integration i dessa dagar.

Molnet och IoT

Fler och fler lösningar ligger i molnet. Behovet av att skapa robusta kopplingar mot applikationer som körs ”inhouse” eller hos en outsourcingleverantör blir allt mer accentuerat. IoT ger ständigt upphov till nya affärsmöjligheter och affärsmodeller. Säker integration av dessa är en förutsättning för digital transformation.

Mobilitet

Mobilen som gränssnitt för affärsapplikationer är i snabb tillväxt. För att tillgodose medarbetarnas, kundernas och samarbetspartners önskemål krävs en tydlig integrationsarkitektur som säkerställer att applikationerna fungerar optimalt i mobila gränssnitt.

Säkerhet

Säkerhet är inte en extra kostnad för digital transformation utan en grundläggande möjliggörare. I detta spår kommer vi belysa hur kunder kunnat ta nya affärsmodeller i bruk med bibehållen säkerhet.