2019-09-27 | Green Integration

Vilka spår lämnar ditt företag efter sig?

Längs en vandringsled syns människans avtryck i form av fotspår på mark och äng. Vi skapar temporära sår i ytan och på vissa platser lämnar vi spår som naturen inte klarar av att ta hand om. Den sortens spår irriterar mig som nästkommande - jag vill inte förnimma andras närvaro i form av deras skräp runt en eldstad, jag vill uppleva naturen i dess orörda form. På samma sätt ska nästa generation kunna följa i mina fotspår och njuta av luft så frisk som den bara är i fjällen. 

Som vandrare har vi ett gemensamt ansvar att lämna naturen så som vi fann den. Motsvarande ansvar bör även ligga på oss yrkesverksamma. Som företag lämnar vi spår i vår dagliga verksamhet, om än mindre påtagliga än naturidkares nedskräpning.

Tar vi oss tiden att granska oss själva och vår verksamhet, sett till vad vi lämnar efter oss, kan vi bli avskräckta - men också skapa förändring. Vi behöver ta ansvar för det vi producerar och levererar; vi behöver veta hur och till vilket pris vi tillverkar produkter och tjänster. Vi måste komma ihåg att priset betalas av kommande generationer.

Genom de olika stegen under industriella revolutionen har vi utvecklat metoder och maskiner. Vi har utvecklat processer och tagit fram automatiserade robotar som bidrar till ett snabbare produktionstempo. Vi har utvecklat standarder för att mäta och tyda vårt klimatavtryck. Nästa nödvändiga steg handlar om att säkerställa en god framtida leverans med minimal resursförbrukning. 

Det fjärde steget i den industriella revolutionen handlar om konnektivitet där vi skapar automatiserade flöden som ger oss kontroll över hela processen. Uppkopplade öppna applikationsnätverk gör företags data mer transparent. Datan kan användas inte bara för att visualisera och mäta miljöavtryck, utan också direkt verka för minimerad klimatpåverkan genom smartare integration av system.  

Vi behöver skapa möjligheter till effektivare transporter, minimera lagertransaktioner för det producerande företaget och minimera antalet resor för tjänsteföretaget. Vi behöver dela vår data med konsumenten och öka förståelsen för varors konkreta klimatavtryck. Öppna integrerade applikationsnätverk är nyckeln som behövs för att tillgängliggöra all den information vi idag sitter på. Med den kan vi hitta lösningar som minimerar de spår vi företag lämnar efter oss till kommande generationer. 

Vilken Green Integration saknar du eller ditt företag? Skicka in din idé för chansen att få den kostnadsfritt. Tillsammans gör vi skillnad!

 

Läs mer om Green Integration

Läs vidare